Stadgar och regler

Vision/Mål
High Chaparral Citizen (HCC) är en opolitisk sammanslutning av människor med ett brinnande intresse för Vilda Västern. Våra aktiviteter och sammankomster ska utveckla medlemmarnas intresse för denna tidsepok.
Gemenskap, Tillsammans och Omtanke är ledorden vi jobbar efter för att skapa en bra miljö för våra medlemmar att vistas i. Alla ska känna sig välkomna.

Stadgar
Alla medborgare som vistas i parken ska vara iförd ”godkänd klädsel”.
Ingen medborgare vistas i parken med medhavd alkoholhaltig dryck eller berusad. Se ledord.
Alla medborgare ska ha ett korrekt uppförande och bemötande, både mot besökare, varandra och personal.
Ledorden ska genomsyra allt uppförande i parken och på sociala medier.

Regler
Klädseln ska hålla sig inom tidsramen för åren 1840-1890  i den amerikanska historien.
För att klassas som ”godkänd” ska klädseln vara bedömd av våra representanter inne på butiken Vapen och Läder.
Kläder som av någon anledning inte godkänns vid bedömningen, får inte användas vid ett senare tillfälle utan att en ny bedömning gjorts (t.ex. om man ändrat en skjorta för att möta kraven).
Som medborgare på High Chaparral får man inte medvetet uppföra sig på ett sätt som skadar eller sårar andra, varken andra medborgare, personal eller parkbesökare. Ett korrekt uppförande ska inte bara hållas på High Chaparral utan också på sociala medier. Ledorden ligger till grund för detta och beteenden som inte är förenliga med dessa tolereras inte.

High Chaparral har nolltolerans mot sprit och berusning i parken. Det gäller givetvis även HCC. Denna regel regleras av High Chaparrals ordningsregler och eventuell påföljd vid överträdelse hanteras av företaget och inte föreningen. Regeln gäller för hela parken under ordinarie öppettider (läs dagtid). Avvikelser kan förekomma vid vissa event eller arrangemang kvällstid.