Medborgarråd

Filip Elmgren
Ordförande
                   filip@hcmedborgare.se                         

+46 (0)73-8316013

William Doverholm
Administratör
william@hcmedborgare.se

Tommy Sturedahl
Talesman
tommy@hcmedborgare.se

Björn Björklund
Ansvarig för godkännande och ansökningsfrågor
bjorn@hcmedborgare.se

Annette Björklund
Ansvarig för godkännande och ansökningsfrågor
annette@hcmedborgare.se
Kjell-Inge Billsten
Ansvarig för medborgarstugan
kjell-inge@hcmedborgare.se

Mattias Tambour
Ledamot
mattias@hcmedborgare.se

Morgan Asp
Suppleant
morgan@hcmedborgare.se

Andreas Wahlgren
Suppleant
andreas@hcmedborgare.se

Lars-Ingvar Elofsson 
Suppleant
larsingvar@hcmedborgare.se 

För medborgarfrågor, adressändringar m.m. kontakta Filip på filip@hcmedborgare.se